Loading...

TUPOKSI

TUGAS  :

"Melaksanakan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri"

FUNGSI  :

 Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

  • Penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

  • Pelaksanaan penyiapan penyuluhan, sosialisasi dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia.

  • Pemberian perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

  • Pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

  • Pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri.

  • Penyusunan laporan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan.

  • Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.